Kære medlem af Glostrup Kunstforening


Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19

Foredrag: Bjørn Nørgaard af Tom Jørgensen

Glostrup Fritidscenter, Møderum 1, Christiansvej 2, 2600 Glostrup

Kl. 17.30, før foredraget serverer Cafe Fri dagens ret de luxe for kr. 65.

Tilmelding: senest 23.3.17 til Jette Skovgaard, jetulf@gmail.com, 28315355

Udstillingen af Bjørn Nørgaards værker hænger i Fritidscentret indtil 29.3.


Vi indbyder til fernisering

lørdag den 1. april 2017 kl. 14-16 i Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup.

Kunst: Fritidscentrets vægge og montre vil i april måned være udsmykket med omkring 70 værker til bortlodning blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen d. 26. april

Udstillingen flyttes til Glostruphallen om formiddagen den 26.4.

Musik: Musikskolen og Jensens Jazz Serenades.


Før ferniseringen er der som sædvanlig en let frokostbuffet kl. 12.30 i Cafe Fri. Der kan senest onsdag d. 29. marts bestilles plads hos undertegnede, telefon 28315355 eller pr. mail jetulf@gmail.com. Frokosten koster kr. 85,00 og består af lidt fisk, lidt lunt og ost. En øl koster kr. 25,00 en vand kr. 15,00 og en snaps kr. 15,00.


Indkaldelse til  Generalforsamling onsdag 26.4.17 kl. 19.30

i Glostrup Idrætspark, Hal I (Glostruphallen), Stadionvej 80, 2600 Glostrup


Dagsorden

-Valg af dirigent

-Beretning om foreningens virksomhed

-Regnskab for det forløbne sæson

-Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

-Fastsættelse af kontingent

-Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

    Lars Knaack, villig til genvalg

    Mona Eriksen, villig til genvalg

    Else Kostecki, villig til genvalg

    Annie Matras, villig til genvalg

-Valg af revisor og revisorsuppleant

-Eventuelt


Ad. Pkt. 4. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen senest 8, skriver otte, dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen er der bortlodning af de indkøbte kunstværker.

Hvis du er forhindret i at deltage, kan du få en anden til at vælge for dig ved at underskrive fuldmagten nederst på gevinstlisten. Du kan evt. også give fuldmagt til Glostrup Kunstforening ved at prioritere dine valg og sende den udfyldte liste med post til Annette Christiansen, Avedøregårdsvej 12, 2650 Hvidovre, så hun har den senest tirsdag d. 18. april 2017.


I år vil vi tage foto af alle gevinsterne og forsøge at lægge dem på hjemmesiden: www.glostrupkunstforening.dk


Efter lodtrækningen uddeles årets medlemsgave, et litografi af Bjørn Nørgaard.

Bemærk: Alle kuponer skal være udfyldt med blokbogstaver

Vigtigt.


Man kan stadig nå at erhverve flere medlemskaber eller indmelde helt nye personer i foreningen. For at deltage i bortlodningen på generalforsamlingen d. 26.april, skal der være betalt inden 1.4.17.

Kontingent, voksen kr. 350, unge under 25 år kr. 225 kan overføres til Danske Bank reg. 1551   kto. 4083725Med venlig hilsen

GLOSTRUP KUNSTFORENING

Jette Skovgaard

Nyhedsbrev marts